tv

Tá správna televízia

Na Slovensku sa pomaly, ale nezadržateľne dvíha odpor voči prúdu násilností, vulgarity a nemravností, ktoré sa na nás rinú z obrazoviek škaredých zlých súkromných televízií. Minister kultu Marek Maďarič sa preto spojí s ďalšími majstrami indoktrinácie mravnosti a idú s tým niečo robiť.

HyeNoviny samozrejme nemôžu ostať ľahostajné v takomto stave ohrozenia morálky a iniciatívne predkladajú svoje návrhy na nové relácie, ktoré by zo špinavostí na televíznych obrazovkách vyčarovali oázu pravdy, lásky a mravnosti.

Čítať ďalej
tv

Maďarič a KBS nás zachránia

Minister kultúry Marek Maďarič požiadal listom Konferenciu biskupov Slovenska o zaujatie stanoviska k stupňujúcej sa miere vulgárností a nekultúrností vo vysielaní celoplošných súkromných televízií. Maďarič v liste vyjadril presvedčenie, že sa cirkev k nemu pripojí a že sa im spolu podarí zvrátiť trend stupňujúcej sa vulgárnosti a nekultúrnosti.

KBS sa prirodzene k jeho nápadu nadšene pripojila. “Nevieme síce, čo by sme s tým mohli urobiť, ale tváriť sa mravne a kultúrne, v tom sme dobrí,” zaradoval sa jeden z biskupov. Ďalší s rovnakým nadšením dodal: “A spojiť sa so socialistickým ministrom kultúry je úplne prirodzené. Môžeme si navzájom dávať lekcie z pokrytectva!”

Mellová do Mafstory

Herečka Zuzana Marošová, dnes už Mellová, sa nedávno vydala. Šťastným ženíchom sa stal Karol Mello, momentálne najpopulárnejší a najhľadanejší netrestaný zločinec, ktorý sa našiel v stredoamerickom Belize. Spolu sa tak rozhodli povýšiť svoj vzťah, z ktorého už vzišli dve deti, na vyššiu úroveň.

Zuzana zároveň oznámila aj svoj nový angažmán v televíznom seriáli Mafstory, v ktorom by mala stvárniť manželku Prca: „Ani neviem, ako som sa k tomu dostala, bolo to také spontánne. Práve intenzívne spolupracujeme so scenáristami na nových dieloch, úplne srším nápadmi,“ pochvaľuje si herečka nové zamestnanie.

Čítať ďalej